Dofinansowanie z ZUS dla firm

0
1816

Jednym z aspektów, o jakie musi zadbać każdy, kto prowadzi własną firmę, jest bezpieczeństwo pracy. Zatrudniając pracowników, jednocześnie stajemy się za nich odpowiedzialni. Odpowiedzialność ta odnosi się zarówno do wypłacania pensji, płacenia za nich odpowiednich składek do ZUS, ale także do zadbania o miejsca ich pracy. Jako pracodawcy to nas spoczywa obowiązek zapewnienie im bezpiecznych warunków pracy, odpowiednich do specyfiki wykonywanej pracy.
Oczywiście podołanie temu zadaniu wiąże się z nakładami finansowymi na odpowiednie zabezpieczenia stanowiska, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, zakup odzieży ochronnej oraz szkolenia dotyczące bezpieczeństwa pracy. Czasem może to stanowić spore obciążenie, zwłaszcza w przypadku małych firm czy dopiero co startujących przedsiębiorców. Aby nieco odciążyć koszty z tym związane można wystąpić o dofinansowanie. Oferuje je ZUS.
Dla większości przedsiębiorców ZUS kojarzy się jedynie z obowiązkowymi składkami. Jednak to właśnie tu można zdobyć dodatkowe środki pieniężne na poprawę warunków bezpieczeństwa pracy.
ZUS dofinansowanie przyznaje na podstawie wniosku złożonego przez zainteresowanego przedsiębiorcę. Każdy, kto odprowadza składki na ubezpieczenie wypadkowe może taki wniosek złożyć. Kwota przyznanej pomocy będzie zależna od wielkości podmiotu, który stara się o dofinansowanie. Na co przyznawane są środki? Przedsiębiorcy mogą wystąpić o dodatkowe środki pieniężne na projekty wymienione w trzech obszarach.
Pierwszy to projekty, które mają za zadanie poprawić bezpieczeństwo techniczne. To między innymi zakup i montaż odpowiednich zabezpieczeń dla maszyn i urządzeń. Drugi obszar związany jest z poprawą zarządzania bezpieczeństwem. Chodzi tu o opracowanie odpowiednich procedur, sprawdzenie poziomu toksyn w miejscach pracy. Można również oba te obszary połączyć w jeden, bardziej rozbudowany projekt.
Będąc przedsiębiorcą warto rozważyć skorzystanie z tej oferty. Procedura nie jest zbyt skomplikowana, a ZUS dofinansowanie oferuje nieczęsto.