Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

isar.com.pl | 18 October 2017

Scroll to top

Top

Przedstawiciel Play - isar.com.pl

damian

Przedstawiciel Play staje się zawodem powszechnym w dobie rozwijających się usług telefonii komórkowej. Sieci prześcigają się w przedstawieniu klientowi jak najlepszego rodzaju usług, ale to nie wszystko, aby dobrze je zareklamować i sprzedać potrzeba osoby, która uczyni to w sposób sprawny. W tym miejscu pojawia się właśnie przedstawiciel Play. Jakimi cechami powinna odznaczać się osoba, która piastuje takie stanowisko? Przede wszystkim powinna być otwarta na ludzi, to jedna z najważniejszych cech pracownika, jeśli weźmiemy pod uwagę jego nieustanny kontakt z klientem. Przedstawiciel Play powinien być również osobą rzetelną, która w sposób precyzyjny przedstawi ofertę, nie zaciemniając jej warunków. Spryt i zasób wiedzy pozwolą mu dobrać ofertę właściwą do wymagań klienta. Przedstawiciel Play to również osoba, która w sposób sumienny zajmie się już pozyskanym klientem.

Obowiązkiem przedstawiciela Play jest również bieżące informowanie klientów o nowych ofertach i proponowanie im przejścia na taryfę dla nich bardziej korzystną. Dodatkowo przedstawiciel Play powinien być osobą ambitną, która dąży do poszerzania zakresu swojej wiedzy. Jeśli będzie ona energicznie pozyskiwała nowych klientów, jej zarobki zdecydowanie wzrosną. Wszystko to za sprawą zawierania nowych umów handlowych. To z przedstawicielem Play przyjdzie nam również negocjować warunki naszej umowy.